Tử vi nam mạng 1987 - 2001 .Tham khảo tuổi mình tuổi nào vận hạn làm sao, tài lộc thế nào nhé.