Nên nhớ tiền thuộc về nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng ta

Xem video và để lại cảm nhận dưới phần bình luận nhé ^^~