Nhiều ông 'lé' mắt với các nữ phục vụ trong tiệm hớt tóc


Quán cắt tóc thế này thì ông nào chả muốn đến, bà nào chả ghen lồng ghen lộn :)