Ngôi chùa 400 năm tuổi trên đỉnh núi ở Bình Dương


Nằm trọn trên đỉnh một ngọn núi, cao 82 mét so với mặt nước biển, Châu Thới Sơn Tự là ngôi chùa được hình thành rất sớm ở Nam Bộ.