Kéo cả mấy chục Công An chỉ để đi dọn rác?


Nhiều người xem xong video đã đặt ra câu hỏi :"Kéo cả mấy chục Công An chỉ để đi dọn rác?". Liệu video sau có ý nghĩa gì khi có rất nhiều Công An mặc đồng phục chỉnh tề cùng nhau nhặt rác ven đường... Mời các bạn xem và để lại ý kiến