Đổ xăng E5 làm gì khi hại đủ đường nếu biết điều này

Xăng E5 thực chất là xăng pha giữa 95% xăng A92 với 5% cồn Ethanol.


Xăng E5 thực chất là xăng pha giữa 95% xăng A92 với 5% cồn Ethanol. Ethanol này có đặc điểm là ưa nước, dễ hoà tan nước. Mà Việt Nam là nước có độ ẩm cao nên nếu xăng E5 để lâu sẽ hoà tan thêm nước trong không khí, làm phân lớp xăng. Từ đó ảnh hưởng tới động cơ.


Đồng thời trong Ethanol thường có axit là tác nhân ăn mòn rất lớn tới động cơ. Các cụ các mợ lưu ý.

PS. Thêm nữa cồn Ethanol có trị số Octane hơn 100 nên xăng E5 sẽ có trị số Octane cao hơn xăng A92 điều đó tốt nhưng nhiệt lượng của Ethanol ko bằng A92 nên công sinh ra cũng ko bằng A92 được. Như vậy sẽ tốn xăng hơn A92.

Với lại Ethanol là dung môi dễ cháy nổ nhé.

Quote thêm từ FBer khác:

“Còn tại sao các nước đặc biệt là Mỹ cổ vũ cho việc dùng xăng pha cồn ethanol thì đây là vấn đề nhậy cảm:

01 Mỹ là nước sx cồn ethanol lớn nhất tg, họ có hơn 50 ngàn héc ta trồng ngô là nguyên liệu chính sx cồn ethanol

02 Việc sử dụng cồn ethanol thay thế cho xăng sẽ làm cho Mỹ không phụ thuộc vào nguồn xăng nhập khẩu


03 Cồn ethanol là nhiên liệu sạch hơn xăng”


Nguồn: Autoxe