Một cảnh tượng hãi hùng, Xe Ôto đụng một người chạy xe máy, rồi cố tình đạp ga cán cho chết.


Đáng lý ra phải xuống xe để xem người bị đụng thương tích ra sao để đưa đi bênh viện. Nhưng không người này đã lạnh lùng cho chiếc xe lăn bánh cán lên nạn nhân. Đây là tội cố sát. Thật máu lạnh.