Livestream bán đồ lót thu hút lượt xem tăng nhanh chống mặt chỉ trong vài giờ


Nhóm bán hàng cho phụ nữ livetream thử bộ đồ lót khiến lượt xem tăng nhanh chống mặt. Nhiều người vào xem trong đó chỉ vì độ nóng mắt của những cô gái thử đồ lót trong video.