khối đá tảng nổi lềnh bềnh trên mặt sông được bà con vớt lên cúng bái ...


Vào trưa 12/01/2018 tại cầu Kênh Nước Mặn Long Hựu Đông huyện Cần Đước Long An bà con thấy một vật lạ như tảng đá bự trôi lềnh bềnh trên sông.
Nhiều người bơi ra kéo vào bờ. Tảng đá khi đưa được vào bờ rất nặng cần 7, 8 người mới lăn được. Thấy lạ bà con đến thắp nhang cúng vái. Bà con đã mang vào thờ ngay tại Đình ở Long Hữu Đông Cần Đước Long An bờ sông nhìn ra nơi tảng đá được vớt. 


Nhiều người sờ tảng đá để lấy may mắn
Tảng đá nổi kì lạ 


Nguồn: Cư dân mạng