HÀI XƯA - CÁI MIỆNG CÓ DUYÊN| HỮU PHƯỚC, PHI BẢO, PHƯƠNG DUNG