'Gián thần' đòi công bằng khi chọn đúng U23 Uzbekistan vô địch

Ai trả lại công bằng cho tôi đây?

Dự liệu như thần thế nhưng 'nhà tiên tri hàng đầu châu Á' lại gặp kết cục quá bi thảm.

Có tài nhưng sinh không đúng thời.
Trả lại công bằng cho 'gián thần'.

Trận bóng kiểm tra thị lực cả nước.
Nhớ nhé các chị em.

Nguồn: Cư dân mạng