Đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương


Tài chính vừa đưa ra 2 đề xuất thay đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương và tiền công trong Dự thảo Luật sửa đổi.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân với 2 kịch bản đối với thu nhập tiền lương, tiền công. Đây là nội dung nằm trong dự án Luật sửa đổi 6 luật về thuế Bộ Tài chính đưa ra trước khi báo cáo Thủ tướng trình Quốc hội năm 2018.


Hiện tại, số bậc thuế trong biểu thuế luỹ tiến từng phần là 7. Ở cả 2 phương án, Bộ Tài chính đều đề xuất giảm số bậc này từ 7 về 5.

Biểu thuế thu nhập cá nhân hiện tại:


Tuy nhiên, với phương án 1, mức thuế suất với một số bậc lại tăng lên (từ 10% lên 15% với bậc 2, từ 20% lên 25% với bậc 3 và từ 28% lên 30% với bậc 4).

Còn theo phương án 2, thuế suất với một số bậc cũng được điều chỉnh. Bậc 3 sẽ là 20%, bậc 4 là 30%, bậc 5 là 35%.

Biểu thuế thu nhập cá nhân theo phương án 1:


Theo Bộ Tài chính, nếu áp dụng phương án 1, thu ngân sách sẽ giảm khoảng 1.300 tỷ đồng vì cá nhân đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên sẽ được lợi.

Cụ thể, những người có thu nhập tính thuế là từ 10 triệu/tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/tháng và thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ được giảm tới 850.000 đồng/tháng. Mặt khác, có ý kiến cho rằng việc tính thuế theo phương án này sẽ có lợi cho người giàu, thu nhập cao.

Còn với phương án 2, tổng thu ngân sách ước tăng 500 tỷ đồng. Bậc thuế từ 3 đến 6 giảm còn 2 bậc nên những người có thu nhập từ 10 triệu đồng đến 80 triệu đồng sẽ phải đóng thêm thuế lên.

Biểu thuế thu nhập cá nhân theo phương án 2:


Cụ thể, những người có thu nhập tính thuế 15 triệu/tháng sẽ nộp thêm 250.000 đồng/tháng, người có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ phải nộp thêm 400.000 đồng, và người 50 triệu đồng phải nộp thêm 500.000 đồng và 80 triệu sẽ phải nộp thêm 650.000 đồng/tháng.

Hiện tại, biểu thuế luỹ tiến từng phần thuế thu nhập cá nhân có 7 bậc với thuế suất từ 5% đến 35% áp dụng cho thu nhập chịu thuế tương ứng từ 10 triệu đến trên 80 triệu đồng.


Trong dự án Luật sửa đổi 6 luật thuế lần này, Bộ Tài chính cũng giữ nguyên đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12% thay vì 10% như hiện nay dù trước đây đưa ra đã bị dư luận phản ứng dữ dội.
Nguồn: Zing News