Tranh cãi gay gắt giữa nhóm phật tử viếng chùa và sư thầy tại chùa Vĩnh Đức vì chuyện đóng mở cửa chùa.


Tranh cãi xô xát gay gắt giữa nhóm phật tử lạ viếng chùa và các sư thầy tại chùa Vĩnh Đức vì chuyện đóng mở cửa chùa.

Không biết ai đúng sai nhưng việc cãi vã trong chùa là không nên chút nào.


Nguồn Phuc Truong