Thần Đểu - La Thành | Cười xuyên Việt - Phiên bản nghệ sĩ

Cười xuyên Việt - phiên bản nghệ sĩ với sự tham gia của 6 nghệ sĩ: Huỳnh Lập, La Thành, Thanh Vân, Don Nguyễn, Kiều Linh, Nam Thư