Infographic: Tiền thuế của dân bị tẩu tán đi đâu?


Liên tục các quan chức và đại gia bị bắt gần đây đều liên quan đến những sai phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng nhưng số tiền thất thoát thu hồi lại được chẳng đáng là bao


Nguồn: báo NLD