Clip: Tài xế dừng ngay trạm BOT Cai Lậy để lau kính xe


BOT Cai Lậy khoảng 19 giờ 30 bác tài này đậu xe ngay giữa trạm lau kính xe... khiến trạm phí tê liệt...