Chiến thuật 'quên mang tiền thần chú' khiến BOT Cai Lậy lập tức xả trạm


Sau chừng 10 phút ùn ứ vì tài xế dùng chiến thuật quên mang tiền, cán bộ BOT Cai Lậy đành phát lệnh xả trạm.