Cán bộ đá đồ người dân bán hàng rong và có hành vi thô bạo với người dân


Clip quay lại cảnh người đàn ông được cho là cán bộ xã dùng chân đá bay đồ của người dân bán bên đường.