XOTT vác đồ thách thức đội quân Grab tại bến xe An Sương

Ẩn dật cả chiều và tung ra đòn quyết định khi mà đội quân Grab tụ tập buổi chiều đã đi về 😦
Sự việc ngày càng căng thẳng!