Trần Thành bị Việt Hương chửi như con vì không chịu trưởng thành


Việt Hương bất ngờ chửi Trấn Thành như tát nước trước mặt đoàn làm phim khiến anh chỉ biết cúi mặt