Biến cực căng giữa xe ôm truyền thống và Grab bike. Grab bike bị đánh hội đồng


Grab bike bị xe ôm truyền thống đánh tơi tả đến khi cảnh sát giao thông tới.