Bài hát lấy đi nhiều nước mắt của khán giả - BẢN HOÀ TẤU CHA VÀ CON


Bài hát này quả thực như được sáng tác ra dành cho 2 cha con họ vậy.
"Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều
Mai đây con chở che cho biết bao điều
...
Ba yêu con biết bao nhiêu."
ĐIỀU ƯỚC THỨ 7 ★ SỐ 126 - BẢN HOÀ TẤU CHA VÀ CON